Testen bij behandeling aan de voorste kruisband (VKB)

Voor uw afspraak bij het testcentrum ontvangt u enkele vragenlijsten. Hiermee kunnen wij uw klachten rond uw knie en hoeveel hinder u hiervan ondervindt in kaart brengen. Het is belangrijk dat u deze invult voor uw bezoek.

U begint uw afspraak bij het testcentrum met een warming-up. Daarna onderzoekt de fysiotherapeut kort uw knie en vraagt u om verschillende buig- en strekbewegingen met uw knie te maken om de functie van de spieren rond uw knie meten. Hij of zij meet onder andere hoeveel speling er in uw knie zit en vergelijkt de kracht in uw ene been met uw andere been. Voor de metingen gebruikt het testcentrum zeer betrouwbare apparatuur zoals de Kneelax om de speling te meten en de Biodex voor uw krachtmeting.

Tenslotte voert u, wanneer mogelijk, drie verschillende bewegingen of sprongetjes uit. Uw fysiotherapeut begeleidt u hierin. Aan de hand van deze beweging beoordeelt hij of zij opnieuw het verschil in functie en kracht tussen beide benen. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw knie en kan uw fysiotherapeut de functie van uw beide benen vergelijken voor uw operatie, na uw operatie en tijdens uw revalidatie. Met deze informatie kan het testcentrum u goed adviseren en begeleiden bij uw revalidatie.

Testen bij behandeling aan de meniscus

Voor uw afspraak bij het testcentrum ontvangt u enkele vragenlijsten. Hiermee kunnen wij uw klachten rond uw meniscus en hoeveel hinder u hiervan ondervindt in kaart brengen. Het is belangrijk dat u deze invult voor uw bezoek.

U begint uw afspraak bij het testcentrum met een warming-up. Daarna onderzoekt de fysiotherapeut of uw knie makkelijk beweegt en waar u eventueel een belemmering voelt, dit wordt ook wel beweeglijkheid of mobiliteit genoemd. Vervolgens vergelijkt hij of zij met behulp van een Biodex-machine en een dynamometer-handheld de kracht in uw ene been met het andere been. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw knie en kan uw fysiotherapeut de functie van uw beide benen vergelijken voor uw operatie, na uw operatie en tijdens uw revalidatie. Met deze informatie kan het testcentrum u goed adviseren en begeleiden bij uw revalidatie.

Testen bij behandeling aan de heup (THP) en knie (TKP)

Voor uw afspraak bij het testcentrum ontvangt u enkele vragenlijsten. Hiermee kunnen wij uw klachten rond uw heup of knie en hoeveel hinder u hiervan ondervindt in kaart brengen. Het is belangrijk dat u deze invult voor uw bezoek.

U begint uw afspraak bij het testcentrum met een warming-up. Daarna onderzoekt de fysiotherapeut of uw heup of knie makkelijk beweegt en waar u eventueel een belemmering voelt, dit wordt ook wel beweeglijkheid of mobiliteit genoemd. Vervolgens vergelijkt hij of zij met behulp van een dynamometer-handheld de kracht in uw ene been met het andere been. Aan het eind van het onderzoek vraagt de fysiotherapeut u om een paar functionele bewegingen uit te voeren, waar u dagelijks mee te maken heeft. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw heup of knie en kan uw fysiotherapeut de functie van uw beide benen vergelijken voor uw operatie, na uw operatie en tijdens uw revalidatie. Met deze informatie kan het testcentrum u goed adviseren en begeleiden bij uw revalidatie.

Testen bij behandeling aan de schouder

Voor uw afspraak bij het testcentrum ontvangt u enkele vragenlijsten. Hiermee kunnen wij uw klachten rond uw schouder en hoeveel hinder u hiervan ondervindt in kaart brengen. Het is belangrijk dat u deze invult voor uw bezoek.

U begint uw afspraak bij het testcentrum met een warming-up. Daarna onderzoekt de fysiotherapeut of uw schouder makkelijk beweegt en waar u eventueel een belemmering voelt, dit wordt ook wel beweeglijkheid of mobiliteit genoemd. Hij of zij vraagt u daarbij om verschillende bewegingen te maken. Vervolgens vergelijkt hij of zij met behulp van een dynamometer-handheld de kracht in uw ene schouder met de andere schouder. In geval van topsporters kan de fysiotherapeut gebruik maken van een Biodex-machine. Zo ontstaat er een compleet beeld van uw schouder en kan uw fysiotherapeut de functie van uw beide schouders vergelijken voor uw operatie, na uw operatie en tijdens uw revalidatie. Met deze informatie kan het testcentrum u goed adviseren en begeleiden bij uw revalidatie.